K2 ateliér
architektúra, urbanizmus, interiér, dizajn

Kontakt

Ing. arch. Rastislav K O Č A J D A
Autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Miroslava K O Č A J D O V Á

Kancelária:
Hanácka 15
Nitra-Janíkovce
Slovak Republic
GPS: 48.288259, 18.140574

tel: +421 :911 778 761,    +421 908 778 761
email: k2atelier@k2atelier.sk

Poštová / fakturačná adresa:
K2 ateliér, s.r.o.
Dlhá 16
949 01 NITRA, SR

Fakturačné údaje:
Ičo:36809306
DIČ: 2022421269
Č.obch.registra: 20351/N

Rýchly dotaz: