Zmeny a doplnky  k ÚPN obce

 Kovarce, Ješkova Ves, Častkovce, Dolné Obdokovce, Nitrianska Blatnica, Partizánske, Topoľčany, Brezová pod Bradlom....a dalšie

Site was created with Mobirise web themes