Revitalizácia centra v meste Vráble

-  Námestie sa doplní novými prvkami drobnej architektúry a mobiliárom ako sú lavičky, informačné tabule, stojany na bicykle, smetné koše. Výraznejším doplnením priestoru námestia sú 2 fontány s príležitostným sedením na výslní, ale aj v tieni zazelenenej pergoly., nový objekt verejných WC, a upravená zeleň parku. Cieľom autorov bolo zladiť pôvodné a nové prvky tak, aby vo výslednom efekte vytvorili esteticky hodnotný priestor námestia.
- 07/2009
- realizácia 2011

Created with Mobirise theme