K2 ateliér
architektúra, urbanizmus, interiér, dizajn

Referencie

Rodinné domy

Bytové domy a polyfunkčné objekty

 • NIEDRIGENERGIESIEDLUNG (NÍZKOENERGETICKÉ SÍDLISKO 12 bytoviek+rad. RD) ASPERG-LUDWIGSBURG -D/ Nemecko, r.1999 (spolupráca s Architekturbuero EBLE- Tuebingen - D )
 • ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÉ CENTRUM FIRMY EMATECH, S.R.O. Radošina 2006
 • NOVOSTAVBA ŠPORTHOTELA, Bernolákovo 2006
 • ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU DLHÁ 1,3, Nitra 2005

Priemyselné objekty

 • prístavba skladovej haly firmy ekvia s.r.o., Nitra 2006
 • PRÍSTAVBA PREDAJNEJ A ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, NOVOSTAVBA SKLADOVEJ HALY, nitra 2007
 • Výrobný a skladový areál, Nitrianska Blatnica 2008

Ostatné objekty:

 • HAUPTSCHULE (ZÁKLADNÁ ŠKOLA) TUEBINGEN - D/ Nemecko, r.1993-1995 spolupráca s Architkturbuero FAHRNER- Tuebingen - D )
 • REALSCHULE (STREDNÁ ŠKOLA) TUEBINGEN - D/ Nemecko, r.1995-1997 (spolupráca s Architekturbuero FAHRNER - Tuebingen - D )
 • NADSTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NA CINTORÍNSKEJ UL. V NITRE, Nitra, 2005

ihriská a verejné priestranstvá

 • VIACÚČELOVÉ IHRISKO PRI ZÁKL.ŠKOLE Č.7, Levice 2006
 • VIACÚČELOVÉ IHRISKO PRI ZÁKL.ŠKOLE Č.5, Levice 2006
 • VIACÚČELOVÉ IHRISKO, Bernolákovo 2006
 • FUTBAL.IHRISKO S UMELÝM TRÁVNATÝM POVRCHOM A OSVETLENÍM, Topoľčany 2007
 • FUTBALOVÉ MESTSKÉ IHRISKO, Štúrovo 2007

Interiér:

 • Vinotéka, Mojmírovce 2007
 • Predajňa obuvi, Nitra 2008
 • Zariadenie poisťovne Dôvera, Nitra 2008

Urbanizmus:

 • Územný plán obce Ješkova Ves
 • Územný plán obce Veľké Kršteňany
 • Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Bajč
 • Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Hrádok
 • Územný plán obce Bzince pod Javorinou
 • Územný plán obce Malé Ripňany
 • Zmeny a doplnky č.2 k územnému plánu mesta Brezová pod Bradlom
 • Zmeny a doplnky č.3 k územnému plánu mesta Brezová pod Bradlom
 • Územný plán obce Častkovce
 • Územný plán obce Slatina
 • Územný plán obce Vyškovce nad Ipľom
 • Územný plán obce Žihárec
 • Územný plán obce Očkov
 • Územný plán obce Pobedim
 • Územný plán obce Podolie
 • Územný plán obce Nitrianska Blatnica
 • Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu obce Horné Lefantovce